Uitvaartverzekering

Uitvaart

Op het gebied van uitvaart is tegenwoordig praktisch alles mogelijk, ieder zijn wens. Mede door het zeer persoonlijke karakter jaagt dit de kosten op. Een bedrag van € 5.000,- is eerder regel dan uitzondering. Het afsluiten van een uitvaartverzekering is zeker geen overbodige luxe. Op het moment dat men nog midden in het leven staat zijn overlijden en uitvaart onderwerpen die men liever mijdt. Toch kan een uitvaartverzekering in de toekomst veel ongemak voorkomen en onvoorziene kosten dekken. Emotioneel is het immers al moeilijk genoeg, het regelen van een uitvaart of de financiële consequentie hiervan kan men beter op voorhand regelen. Voor de nabestaanden een hele zorg minder.
Juist het zeer persoonlijke karakter van een uitvaart vergt nogal wat van een goede verzekering, maar ook van de uitvaartverzorger die er immers voor moet zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Het verzorgen en het verzekeren kun je maar één keer goed doen.

Naturaverzekering

Natura wil zeggen goederen en diensten, m.a.w. er wordt geen geld uitgekeerd maar de uitvaart wordt daadwerkelijk geregeld precies zoals men dat wenst. Dit kan in de vorm van een pakket waarin vastgelegd is wat deze goederen en diensten zijn. Op voorhand weet men dus precies waar men aan toe is. Om geldontwaarding tegen te gaan is een pakket vaak geïndexeerd waardoor onderverzekering uitgesloten is. Voor specifieke wensen zoals bijvoorbeeld de kosten van een steen kan men een aanvullend kapitaal bijverzekeren. Ook kunnen de wensen vastgelegd worden in een wilsbeschikking, er kan dus geen misverstand ontstaan over de uitvoering zoals de overledene dat wenste. Ook is het mogelijk om een winstdelende kapitaalverzekering in natura te sluiten. De uitvaart wordt dan geregeld tot aan het bedrag waarvoor men verzekerd is. De premiebetaling is zeer variabel en afstembaar op de wensen, een premiebetalingduur van 10 jaar is mogelijk maar veelal kiest men voor een langere premiebetalingsduur. Een koopsom ineens is ook mogelijk. Na de premiebetaling blijft men uiteraard verzekerd. Gezinspolis is mogelijk.

Kapitaalverzekering

Hier wordt een bepaald bedrag verzekerd dat bij overlijden aan de nabestaande uitgekeerd wordt. De duur van de premiebetaling is afhankelijk van de wensen, 10 jaar is mogelijk maar veelal wordt er gekozen voor een langere periode. Ook een koopsom ineens is mogelijk. Om geldontwaarding tegen te gaan stijgt het verzekerde kapitaal jaarlijks, dit kan d.m.v. een winstdeling maar ook door renteparticipatie. Bij het renteparticipatiesysteem komen alle baten boven de 1% ten goede aan de polishouders gegarandeerd en onafhankelijk van de bedrijfsresultaten.

Contactinformatie

Zuiderbolwerk 47 ( Woudpoort )
Postbus 44
9100 AA Dokkum
Tel. (0519) 29 35 94

info@hellingasoepboer.nl
ABN-AMRO: NL67ABNA 0580 1192 03

ING: NL28 INGB 0001 0182 10

Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier gebruiken.

Openingstijden:09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. Buiten kantooruren op afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.