Leven hypotheek

De levenhypotheek bestaat uit twee delen: het hypotheekbedrag waarover u rente betaalt maar waarop u niets aflost, en een levensverzekering waarvoor u premie betaalt. Deze verzekering is winstdelend waardoor het verzekerde kapitaal jaarlijks stijgt. Vanuit deze spaarpot wordt t.z.t. de hypotheek of volledig of deels afgelost. Het verschil met een spaarhypotheek is, dat de hypotheekrente en de opbouw van het vermogen via de levensverzekering niet direct gekoppeld zijn. U hebt zo extra vrijheid om te beslissen over de hoogte van het op te bouwen vermogen. Dit kan aantrekkelijk zijn als u verwacht extra aflossingen te doen terwijl u het verzekerd kapitaal niet wilt wijzigen. Vanwege de fiscale opzet is een leven alsmede een spaarhypotheek interessant voor een breed publiek.

Voordelen

  • Er wordt tussentijds niets afgelost waardoor er gedurende de gehele duur van de hypotheek maximale renteaftrek is.

Nadelen

  • Indien de rente stijgt kunnen de maandlasten stijgen.