Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek bestaat uit twee delen: het hypotheekbedrag waarover u rente betaalt maar waarop u niets aflost, en een beleggingsverzekering waarvoor u premie betaalt. De constructie van deze hypotheek komt overeen met de levenhypotheek, alleen nu wordt uw premie belegd in beleggingsfondsen van uw keuze. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat aan het einde van de hypotheekduur het belegd vermogen groter is dan de hypotheekschuld. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het tegenover gestelde ook gebeuren, het opgebouwde vermogen is kleiner dan de hypotheekschuld waardoor deze schuld aflossingvrij kan blijven bestaan. De beleggingshypotheek is erg populair omdat bij overlijden gekozen kan worden voor een goede afdekking van de hypotheekschuld en de kans aanwezig is op een hoger rendement dan een traditionele levensverzekering. Ook is het mogelijk middels eigen geld een beleggingsrekening te openen. Vanuit deze beleggingsrekening is het mogelijk om een deel van uw hypoteeklasten te onttrekken waardoor uw maandlasten aanzienlijk kunnen dalen.
Mede hierdoor is een beleggingshypotheek voordeliger dan bijvoorbeeld een spaarhypotheek.


Voordelen

  • Profiteren van koerswinsten. 
  • Relatief lage maandlasten.
  • Opgebouwd vermogen kan hoger zijn dan de hypotheekschuld.
  • Overlijdensdekking kan tot 100% van de hypotheekschuld afgeschermd worden.
  • Keuze uit minimaal 10 beleggingsfondsen.
  • Zeer flexibel.

 

Nadelen

  • Koersrisico voor de belegger.
  • Opgebouwde vermogen kan lager uitvallen dan de hypotheekschuld.