Annuiteïten hypotheek

Deze hypotheek is vooral geschikt als u graag het fiscale voordeel met lage netto woonlasten in de beginperiode wilt hebben. U betaalt elke maand een vast bedrag dat bestaat uit hypotheekrente en aflossing. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, zodat u een maximaal fiscaal voordeel hebt. Tegen het eind van de looptijd is het juist omgekeerd. Voor het overlijdensrisico wordt veelal een risicoverzekering gesloten die de hypotheekschuld volledig of deels afdekt.

Voordelen

Maximale renteaftrek in beginperiode

Geschikt voor die mensen die zich een hogere netto maandlast kunnen permitteren.

Nadelen

Netto lasten stijgen omdat op de hoofdsom wordt afgelost waardoor het rentebestanddeel kleiner wordt.